ÆLDRE SAGEN BORNHOLMS IT-HJÆLP

ÆLDRE SAGEN BORNHOLM TILBYDER GRATIS IT-SUPPORT

BRUG AF IT-HJÆLPERNE

Brugere af Ældre Sagen Bornholms It-hjælp skal være opmærksomme på:

1. It-hjælperen er ulønnet, frivillig, ikke-kommerciel og ikke nødvendigvis it-specialist, men han/hun yder hvad han/hun formår og kan hjælpe med i det pågældende tilfælde. Der kan være situationer, hvor det ikke lykkes at afhjælpe problemerne.

2. It-udstyr med problemer kan være meget sårbart og der kan være risiko for at data, e-mails, adresser, billeder og lignende kan gå tabt eller blive beskadiget.

3. It-hjælperen må kun genoprette styresystemer og software ved hjælp af it-ejerens egne originale programmer og styresystemer.

4. It-hjælperen hjælper kun i begrænset omfang med modtagerens netbank, MitID og lignende.

5. Al it-hjælp er gratis, men et mindre gebyr kan dog forekomme ved mere tidskrævende opgaver samt til dækning af kørsel - dog højst 300 kr.

6. It-hjælpen sker for modtagerens egen risiko og regning for tilfælde af udgifter til eksempelvis opståede skader, datatab, nødvendige udskiftninger eller supplerende dele til software eller hardware.